Vítam ťa na mojom webe

 • načítavam
 • 3
 • 2
 • 1
 • poďme na to
.. nie je to jednoduché, o to viac si vážime Váš príspevok

Ako ma môžeš podporiť

Ak si zamestnanec

 1. Požiadaj svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Zamestnávateľ ti vystaví tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“
 3. Ak je zamestnávateľ ochotný vyplniť a podať za teba aj „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických  osôb“ a podať ho za teba na daňový úrad, odovzdaj mu toto vyhlásenie
 4. Ak zamestnávateľ nie je ochotný, vyžiadaj si „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických  osôb“ môžeš vyplniť a podať na daňový úrad môžeš sám, alebo nám „Potvrdenie o zaplatení dane“ oskenuj ho a zašli  na náš emailvšetko ostatné vybavíme my.

Ak si právnická osoba

 1. Uzatvor účtovníctvo a vykonaj účtovnú uzávierku
 2. 1% z dane môžeš darovať ak si v predchádzajúcom kalendárnom roku nedaroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 3. 2% z dane môžeš darovať ak si v predchádzajúcom kalendárnom roku daroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel
 4. Z účtovnej uzávierky si vypočítaj prislúchajúce percento z dane.
 5. Do daňového priznania v VI. časti daňového priznania vyplň údaje nášho občianskeho združenia:

Rýchly štart

IČO 54243629

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov

Ak si yzická osoba ktorá podáva DP samostatne

V príslušnej kolónke daňového priznania vyplň údaje nášho občianskeho združenia

Rýchly štart

IČO 54243629

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov

Prislúchajúce percentá z dane nám budú poukázané len v prípade že načas zaplatíš prislúchajúcu daň z príjmu.

Ďakujeme za Vašu podporu. 

OZ Rýchly štart, IČO 54243629, Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava – Ružinov

( financie ktoré zašlete nášmu OZ budú použité výhradne na podporu Laury a nie je potrebné zasielať žiadne potvrdenia z daňového úradu)

Stiahni si vzor tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb“ alebo nám napíš a my ti ho zašleme emailom

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy