Vítam ťa na mojom webe

  • načítavam
  • 3
  • 2
  • 1
  • poďme na to
.. nie je to jednoduché, o to viac si vážime Váš príspevok

Ako ma môžeš podporiť

Požiadaj svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Zamestnávateľ ti vystaví tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane

Na základe uvedeného potvrdenia je potrebné vypísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických  osôb

/ ak Vám ho vyplní zamestnávateľ a podá ho za Vás na daňový úrad, netreba z Vašej strany už nič vybavovať

/ ak Vám ho zamestnávateľ nevyplní, môžete tak urobiť sám a podať ho na daňový úrad najneskôr do 30.apríla 2024

/ ak Vám nevyhovuje ani jedna horeuvedená možnosť, stačí ak nám pošlete scan Potvredenia o zaplatení dane emailom a všetko potrebné vybavíme za Vás

V príslušnej kolónke daňového priznania vyplň údaje nášho občianskeho združenia

Rýchly štart

IČO 54243629

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov

Prislúchajúce percentá z dane nám budú poukázané len v prípade že načas zaplatíš prislúchajúcu daň z príjmu.

Uzatvor účtovníctvo a vykonaj účtovnú uzávierku

1% z dane môžeš darovať ak si v predchádzajúcom kalendárnom roku nedaroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel

2% z dane môžeš darovať ak si v predchádzajúcom kalendárnom roku daroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel

Z účtovnej uzávierky si vypočítaj prislúchajúce percento z dane.

Do daňového priznania v VI. časti daňového priznania vyplň údaje nášho občianskeho združenia:

Rýchly štart

IČO 54243629

Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov

Ďakujeme za Vašu podporu. 

OZ Rýchly štart, IČO 54243629, Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava – Ružinov

( financie ktoré zašlete nášmu OZ budú použité výhradne na podporu Laury a nie je potrebné zasielať žiadne potvrdenia z daňového úradu)

Stiahni si vzor tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb“ alebo nám napíš a my ti ho zašleme emailom

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy