V kategórii športové dvojice – staršie žiačtvo sme sa umiestnili na prvom mieste.